Βασιλειοθ Διαχειριση Ακινήτων Πολυκατοικιών Ιωάννινα

Διαχείριση Πολυκατοικιών

4€ ανά διαμέρισμα με Δωρεάν την έκδοση κοινοχρήστων!

Η “Βασιλείου Διαχείριση Ακινήτων" , με πορεία από το 2003 έως και σήμερα βρίσκεται δίπλα σας στον χώρο εξυπηρέτησης κτιρίων, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού και σας προσφέρει ουσιαστική και πραγματική κάλυψη σε όλα τα Διαχειριστικά Θέματα!

Αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή Πολυκατοικίας – Συγκροτήματος Κατοικιών διαθέτοντας μια σπουδαία ομάδα εργαζομένων, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτεται, ελέγχει και εφαρμόζει τις απαιτούμενες εργασίες για την καλύτερη εικόνα του κτιρίου σας.
Αναλαμβάνει την έκδοση των κοινοχρήστων και την είσπραξή τους σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες του μήνα.
Προβαίνει στην πληρωμή Τακτικών Κοινοχρήστων Δαπανών (Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α.Ι., Συντήρηση Ανελκυστήρα, Συνεργείο Καθαρισμού κτλ.).
Διατηρεί και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση κάθε ιδιοκτήτη, για οποιονδήποτε έλεγχο ζητηθεί.
Προγραμματίζει και υλοποιεί τις εργασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.
Μεριμνά για τη στοιχειώδη αισθητική των κοινόχρηστων χώρων σας προβαίνοντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.
Ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τον Κανονισμό Λειτουργίας του κτιρίου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 

Βασιλείου Διαχείριση Ακινήτων

Ζητήστε προσφορά για την πολυκατοικία σας...
26510 65490 & 698 175 70 70